‎1881 - 193∞ KALBİMİZDESİN ATAM

2011-11-10 13:19:00

 

‎1881 - 193∞.................
NURLAR IŞIKLAR İÇİNDE YAT ATAM, UNUTMADIK,
UNUTTURMAYACAĞIZ...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün ...73. yılında saygı, şükran, gurur ve özlemle anıyoruz.
Ülkemin topraklarında Türk evladı olarak hür özgür yaşamamı sağlayan, kurduğu Cumhuriyet sayesinde seçtiğim, seçildiğim, kadın olarak varlık gösterebildiğim, erkek olarak birey olabildiğim Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyorum..

UNUTMADIK! NE MUTLU TÜRKÜM DİYEBİLENE...!

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE..!

Okul yıllarında ezberlediğimiz, hep tekrarlanası,

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ileleb...et, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

0
0
0
Yorum Yaz